double me

Installation (Stoffobjekte, ein Foto und vier Zeichnungen), 2000

  • double me, Installationsansicht, 2000
  • double me (Detail), Foto auf Aludibond, 18 x 22 cm, 2000
  • double me (Detail), Zeichnung, 20 x 30 cm, 2000
  • double me (Detail), Zeichnung, 20 x 30 cm, 2000
  • double me (Detail), Zeichnung, 20 x 30 cm, 2000
  • double me (Detail), Zeichnung, 20 x 30 cm, 2000